Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Miejski w Pabianicach

Adres:

ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

Telefon: 42 22 54 600

Fax: +48 42 22 54 669

E-mail: poczta@um.pabianice.pl